1921 Anayasası

21.1.1921 tarihli ve 85 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Normal  kanunlar gibi görüşülüp kabul edildiğinden ve değiştirilebildiğinden katı bir anayasa değil yumuşak bir anayasadır. “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” adını taşıyan 1921 Anayasası 24 maddelik çerçeve anayasadır.

Başlıca özellikleri:

– Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir.

Yasama organı Büyük Millet Meclisidir. Seçimler 2 yılda bir yapılacaktır. Meclisin kanun koymak, değiştirmek, milletlerarası antlaşmaları akdetmek ile barış ve savaş ilan etme yetkisi vardır. Yürütme organı İcra Vekilleri (bakanlar kurulu) heyetinden oluşur. İcra vekilleri tek tek Meclis tarafından seçilir. İcra vekilleri kendi içlerinden bir başkan seçerler.

1921 Anayasası’nın ilk (değişiklikler işlenmemiş) metnine ulaşmak için tıklayınız. kaynak: TBMM

Ayrıca Bakınız

Senedi İttifak – pdf –

Osmanlı İmparatorluğunda anayasal gelişmelerin ilk adımı olarak gösterilen Senedi İttifak 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir