Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi

Üye Sayıları ve Seçimi

T.C. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur (Any. mad. 146/f.1). Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine ilişkin hususlar Anayasanın 146. maddesinde ihdas edilmiştir.

Dikkat: Daha önce üye sayısı 17 idi. 21-1-2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

Üyelerin 3’ü TBMM tarafından, 12’si  ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

TBMM 3 üyenin (Any. mad. 146/f.2);

 • 2’sini Sayıştay’dan seçer. [Sayıştay Genel Kurulu kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için üç aday gösterir]
 • 1’ini Avukatlardan seçer [ Baro başkanları serbest avukatlar arasından 3 (üç) aday gösterir.]
TBMM bu üyeleri nasıl seçer? (Any. mad. 146/f.2)

TBMM adaylar arasından üyeleri gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanı 12 üyenin (Any. mad. 146/f.3);

 • 3’ünü  Yargıtay’dan seçer. [ Yargıtay genel kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden]
 • 2’sini Danıştay’dan seçer. [Danıştay genel kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden]
 • 3’ünü öğretim üyelerinden [Üç üyenin en az ikisi hukukçu olmalı. Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden]
 • 4’ünü üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından doğrudan seçer. [Buradan herhangi bir kurum öneride bulunmaz.]
Dikkat: 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle yapılan değişiklik ile Askeri Yargıtay ve Askeri Danıştay’dan artık üye seçilmemektedir. Değişiklik öncesi Askeri Yargıtay ve Danıştay’dan birer üye seçilmekteydi.

Seçileçek üyelerle ilgili şartlar (Any. mad. 146/f.5):

 • Üyelik için en az 45 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • Öğretim üyeleri profesör veya doçent olmalıdır.
 • Avukatlar en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olmalıdır.
 • Üst kademe yöneticileri yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış olması gerekir.
 • Birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması gerekir.
(c) anayasahukuku.net 
Açık atıfsız kullanılamaz.
Hazırlayan: Kürşat Akça
Atıf önerisi: AKÇA, Kürşat; Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi, www.anayasahukuku.net, Erişim Tairih: 29.10.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir