Uluslararası Antlaşmalar

Türkiye’nin taraf olduğu olmadığı bazı uluslararası antlaşmalara bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Kasım, 1950

  • 4 Kasım

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Pdf)

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,  4 Kasım 1950’de İnsan Hakları Beyannamesinde bulunan hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve uygulanmalarını sağlamak amacıyla Avrupa Konseyi üyelerinin üzerinde anlaştıkları metindir.

Aralık, 1948

  • 10 Aralık

    İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (pdf)

    İkinci dünya savaşından sonra kişi hak ve özgürlükleri güvence altına almak isteyen Birleşmiş Milletler bu konuda bir tasarı hazırladı. Hazırlanan tasarı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İngilizce: Universal Declaration of Human Rights, Almanca: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) adı altında 10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulunun Paris’te yaptığı toplantıda kabul …