Recent Posts

2017 Değişiklikleri Sonrası Anayasa Değişikliği Süreci

Anayasa değişikliği süreci hakkında genel bilgiler 1982 Anayasası’nın “Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma” kenar başlıklı 175. maddesinde anayasanın nasıl değiştirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu maddeden hareketle anayasa değişikliği teklifinin yasalaşma süreci teklif, görüşme ve onay olmak üzere üç aşamada incelenebilir. Teklif Anayasa mad. 175/1’e göre anayasa değişikliği teklif yetersayısı …

Devamını Oku »

Devlet Üniversiteleri’nde Kurulmuş Olan Hukuk Fakülteleri

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE KURULAN HUKUK FAKÜLTELERİ Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Eylül 2018 verilerine göre Türkiye’de Devlet Üniversiteleri’nde kurulmuş olan Hukuk Fakültesi sayısı 42 (kırk iki) dir. Buna kurulduğu halde faal olmayan veya öğrenci alımı yapmayan fakülteler de dahildir. Türkiye’deki Devlet Üniversitesi Hukuk Fakülteleri ‘nin sıralı listesi şu şekildedir: Üniversite Bölüm Açılış Tarihi …

Devamını Oku »

Vakıf Üniversiteleri’nde Kurulmuş Olan Hukuk Fakülteleri

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KURULAN HUKUK FAKÜLTELERİ Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Eylül 2018 verilerine göre Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri’nde kurulmuş olan Hukuk Fakültesi sayısı 35 (otuz beş) tir. Buna kurulduğu halde faal olmayan veya öğrenci alımı yapmayan fakülteler de dahildir. Türkiye’deki Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakülteleri ‘nin sıralı listesi şu şekildedir: Üniversite Adı Bölüm Açılış …

Devamını Oku »

AİHM’e Başvuru Süresi Değişti mi

Daha önce başka bir yazıda belirtildiği gibi (bkz.) Türkiye tarafından 29.02.2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe sokulan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmesinin Ek 15. protokolü AİHM'e başvuru süresini kısaltmıştı.

Devamını Oku »

Constıtutıon of Turkey – Verfassung der Turkeı

 English CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TURKEY RULES OF PROCEDUREOF THEGRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY Deutsch Die Verfassung der Republik Türkei (Aktuell 2018 – Übersetzung von Prof. Dr. Christian Rumpf) Kommentar von Prof. Dr. Christian Rumpf zur Verfassungsänderung 2017

Devamını Oku »