Recent Posts

Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilebilir mi?

Türkiye'de son yıllarda siyasetin bir numaralı gündemi yeni anayasa tartışmaları. Bu tartışmaların odağında olan husus ise 1982 Anayasası'nın değiştirilemez hükümleridir. Siyasi partilerin bir kısmı 1982 Anayasası'nın değiştirilmez hükümleri olan ilk üç maddeye çeşitli endişelerle dokunulmamasını savunurken bir kısım siyasi partiler bu maddelerde köklü olmasa da bir takım değişiklik yapılmasının ihtyaç olduğunu savunmaktadır. Bu noktada şu soru sorulmalı: 1982 Anayasası'nın ilk üç maddesi değiştirilebilir mi?

Devamını Oku »

AİHM’e Başvuru Süresi 4 Ay Oluyor

Türkiye ile Avrupa Konseyi arasında imzalanan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye ilişkin olarak 2012 ve 2012 yıllarında Türkiye'de yapılan toplantılar sonucunda mezkur sözleşmede değişiklikler öngören protokoller imzalanmıştır.

Devamını Oku »

Avrupa Anayasalarında ve Türkiye’de Laiklik

Laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın başlangıç hükümlerinde, Cumhuriyetin niteliklerinin düzenlendiği 2. maddede açıkça düzenlenmiştir. Başlangıç hükümlerinde "laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı" hükmü yer almaktadır. 2. maddede yer alan hüküm ise "Türkiye Cumhuriyeti... laik ... bir hukuk Devletidir" şeklindedir.

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Üye Bilgileri

Anayasa Mahkemesi 17 (onyedi) üyeden oluşmaktadır. Bu 17 (onyedi) üyenin birisi başkan, ikisi başkanvekili ve 14 üyeden oluşmaktadır. Bu 17 (onyedi) üyenin kim tarafından seçildiği, seçildiği kontenjan, görev başlangıç ve bitiş tarihlerine bu yazımızda ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku »

Anayasada 1987 yılında yapılan değişiklikler

1982 Anayasası’nda 1987 yılında yapılan değişiklikler ile bilgiler şu şekildedir: Teklifin kabul edildiği tarih:  Değişiklik teklifi kapsamında madde sayısı:   Değişiklik teklifini içeren kanun no:   Değişiklik teklifinin Resmi Gazete’de yayınlama tarihi ve sayısı:  Değişiklik teklifinin tam metni:  (kaynak: www.tbmm.gov.tr) Değişiklik teklifinin tutanak ve raporları: (kaynak: www.tbmm.gov.tr) Değişiklik teklifinin kapsamı: 1982 Anayasası’nda …

Devamını Oku »