Türk Anayasa Hukuku – Doğru/Yanlış Testi 1

Türk Anayasa Hukuku - Doğru / Yanlış adlı testimize hoş geldiniz.

Toplam 10 (on) önerme var.

Her doğru cevap 10 (on) puandır.

Süren ise tam 3 (üç) dakika!

[Sınav üzerindeki tüm hak sitemize aittir. İzinsiz başka site veya eserlerde kullanılamaz. Aksi durum FSEK kapsamında suç teşkil eder.]

Teste başlamadan önce lütfen şu bilgilerinizi giriniz:

İsim
Email (Geçerli bir email adresi giriniz)
1. Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlandıktan sonra TBMM’de üç ay içerisinde görüşülür.
2. Parlamento kararları kural olarak yargı denetimi dışındadır. Ancak TBMM iç tüzüğü, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, Milletvekilliğin düşmesi kararı yargı denetimine tabiidir.
3. Taksirli suçlardan hüküm giyenler oy kullanamaz.
4. Sayıştay bir yüksek mahkemedir.
5. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tura tek aday kalırsa seçimler iptal edilir.
6. Savaş sebebiyle milletvekilliği seçimleri TBMM tarafından en fazla 1 (bir) yıl ertelenebilir.
7. Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile temel haklardan sadece sosyal ve ekonomik hak ve ödevler düzenlenebilir.
8. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ister görev suçu olsun ister kişisel suç olsun cezai olarak ancak meclis soruşturmasıyla sorumlu tutulabilirler.
9. TBMM'nin işlemleri için herhangi bir nitelikli çoğunluk öngörülmemişse bu işlemler için karar yeter sayısı en az TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğudur (301 oy).
10. Türkiye'de yürürlükte olan seçim usulü nisbi temsil sistemini esas alan d'hont usulüdür.

Ayrıca Bakınız

Anayasa Hukuku Örnek Soru, Pratik ve Sınavlar

Anayasa Hukuku alanında test, pratik ve örnek sınavlara bu başlık altında erişebilirsiniz. Zamanla güncellenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir